Älykästä liikkumista avoimesta datasta

Älykkään ja kestävän liikkumisen Hackathon keräsi monialaisia joukkueita ratkaisemaan avointa dataa hyödyntäviä haasteita. Lokakuussa 2018 järjestetyn tapahtuman kilpailijat koostuivat pääasiassa Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulun, Turun Yliopiston sekä Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijoista. Asiantuntemusta löytyi niin ikään logistiikan, tietojenkäsittelyn ja liiketoiminnan aloilta.

Kyberturvallisuus koskettaa kaikkia

Kyberturvallisuuteen liittyneessä hackathonissa opiskelijatiimit saivat valita ratkaistavakseen joko sosiaaliseen vaikuttamiseen liittyvän tietoturvahaasteen, älymodeemin penetraatiotestauksen tai verkkohyökkäyksen avoimen datan rajapinnan autenttiseen kopioon.

Kivi ei ole kertakäyttötavaraa

Open DaaS – hankkeessa järjestettiin yhteistyössä Kiertomaa Oy:n kanssa hackathon, joka käynnistyi joulukuussa 2017 ja jatkui tammikuulle 2018. Hackathonissa keskityttiin kehittämään ja innovoimaan ratkaisua, jolla tieto saatavilla olevasta maa-aineksesta kulkisi Kiertomaan tulevan alustan kautta.