ICT roles in textile recycling

Especially open data, as a part of ICT, has not yet been explored in great depth in circular economy of textiles. Actually, the whole system of collecting data and opening it is just starting in circular economy. On the other hand, this makes circular economy full of potential. Many of the processes can be designed so that open data and ICT aspects can be incorporated into circular economy from the very beginning.

Big Datasta kestävää kasvua ja liiketoimintaa

Turun yliopiston tutkijat käynnistivät tammikuussa 2019 avoimen big datan hyödyntämismahdollisuuksiin pohjautuvan Big Data Hack -tapahtuman. Sen konkreettisena tavoitteena oli löytää uusia ja kestäviä keinoja valjastaa big datan tarjoamat mahdollisuudet osana eurooppalaisten kasvukäytävien kehittämistä. Hackathonissa painotettiinkin välittömän toteutuskelpoisuuden sijaan luovuutta, uusia konsepteja ja pitkän tähtäimen hyödyntämismahdollisuuksia.

Tekstiilivirrat avoimeksi dataksi

Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaan Tekstiilijätettä syntyy vuosittain yli 10 kg henkilöä kohden. Määrä on ollut kasvussa koko 2000-luvun ajan. Avoimen datan tekstiilihack järjestettiin 24.9.–1.10.2018 Turun ammattikorkeakoulun tiloissa. Hackissa mietittiin erilaisia keinoja, miten tekstiileistä voitaisiin kehittää avointa dataa julkiseen käyttöön.