Sivusto on arkistoitu. Sisältöjä ei enää päivitetä.

Avoin data yritysten hyödyksi

Avoin data tarjoaa lukuisia liiketoimintamahdollisuuksia eri alojen yrityksille. Hackathonin avulla yritys voi helposti kehittää uusia ideoita ja liiketoimintamalleja avoimesta datasta.

Käsikirja avoimen datan hackathonin järjestäjällle

Open DaaS -hankkeessa on tuotettu käsikirja kaikille avoimen datan hackathonien järjestämisestä kiinnostuneille. Hankkeen omien hackathonien pohjalta on kerätty parhaat käytännöt muiden suunnittelun avuksi.

Open DaaS Serbiassa

Sanonta ”Joskus pitää mennä kauas nähdäkseen lähelle” piti jälleen kerran paikkansa. Avoimen datan globaali merkitys ja se kuinka voisimme kehittää datan avaamista ja hyödyntämistä Suomessa saivat paljon uutta sisältöä tästä kokemuksesta.

Älykkään liikkumisen pilottiprojekteja

Metropolia Ammattikorkeakoulun käynnistämissä avoimen datan pilottiprojekteissa kaksi opiskelijatiimiä jalosti voittajaideoitaan kohti lopputuotetta. Ideoista ensimmäinen käsitteli jaetun kyytipalvelun ja joukkoliikenteen yhdistämistä, kun taas toisen tavoitteena oli julkisten pysäköintipaikkojen käytön tehostaminen.

ICT roles in textile recycling

Especially open data, as a part of ICT, has not yet been explored in great depth in circular economy of textiles. Actually, the whole system of collecting data and opening it is just starting in circular economy. On the other hand, this makes circular economy full of potential. Many of the processes can be designed so that open data and ICT aspects can be incorporated into circular economy from the very beginning.