Open DaaS -blogissa seurataan hankkeessa järjestettävien hackathonien tuloksia. Samalla pohditaan, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia avoimen datan hyötykäytössä piilee.

Blogin toimituskuntaan kuuluvat Aarne Klemetti (Metropolia), Piia Nurmi (Turun AMK), Martti Komulainen (Turun AMK), Marketta Virta (Turun AMK) ja Katri Honkonen (Turun yliopisto).

Immateriaalioikeuksien tärkeys innovaatiokilpailuissa

24.6.2019 13:47

Hackathonien tyylisissä innovaatiokilpailuissa on hyvin tärkeää olla perillä tekijänoikeuksista, sillä ideoiden kehittelyyn osallistuu usein monia tahoja. Hackathoneissa syntyviä ideoita...

Read more

Hackathon poiki terävän data-analyysin lisäksi työpaikan

3.6.2019 14:04

Turun yliopisto järjesti yhteistyössä mainostoimisto doop oy:n kanssa kuluttajakäyttäytymiseen keskittyvän Consumer Big Data Hackin, jossa joukko tietojärjestelmätieteen, markkinoinnin ja...

Read more

Älykkään liikkumisen pilottiprojekteja

29.4.2019 13:23

Metropolia Ammattikorkeakoulun käynnistämissä avoimen datan pilottiprojekteissa kaksi opiskelijatiimiä jalosti voittajaideoitaan kohti lopputuotetta. Kyseessä olivat lokakuussa 2018 järjestetyn...

Read more

ICT roles in textile recycling

20.3.2019 7:09

The content of this text is written by student and solely reflect the views of the author. It doesn't represent the view of European Commission.Circular economy is a hot topic because linear economy...

Read more

Big datasta kestävää kasvua ja liiketoimintaa

6.2.2019 9:53

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätieteen ja CCR:n (Centre for Collaborative Research) tutkijat käynnistivät tammikuussa 2019 avoimen big datan hyödyntämismahdollisuuksiin...

Read more

Opiskelijoiden järjestämä hackathon

25.1.2019 11:11

Turun ammattikorkeakoulussa ensimmäisen vuoden opiskelijat osallistuvat projektipajoihin, joissa toimeksianto tulee yritykseltä tai TKI-hankkeelta. Open DaaS -hanke antoi toimeksiannon yhdelle...

Read more

Älykästä liikkumista avoimesta datasta

12.12.2018 13:28

Älykkään ja kestävän liikkumisen Hackathon keräsi monialaisia joukkueita ratkaisemaan avointa dataa hyödyntäviä haasteita. Lokakuussa 2018 järjestetyn tapahtuman kilpailijat koostuivat...

Read more

Kyberturvallisuus koskettaa kaikkia

12.12.2018 12:33

Kyberturvallisuuteen liittyneessä hackathonissa opiskelijatiimit saivat valita ratkaistavakseen joko sosiaaliseen vaikuttamiseen liittyvän tietoturvahaasteen, älymodeemin penetraatiotestauksen tai...

Read more

Tekstiilivarastot avoimeksi dataksi

25.11.2018 10:56

Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaan Tekstiilijätettä syntyy vuosittain yli 10 kg henkilöä kohden. Määrä on ollut kasvussa koko 2000-luvun ajan. Varsinais-Suomen tavoitteena on...

Read more

Kivi ei ole kertakäyttötavaraa

16.11.2018 13:55

Maa-aineksia käytetään paljon rakentamisessa kertakäyttötavaran tavoin: louhitaan ylimääräistä maa-ainesta pois rakennusten tieltä kaatopaikalle ja toisaalta tuodaan neitseellistä louhittua...

Read more