Älykästä liikkumista avoimesta datasta

12.12.2018

Älykkään ja kestävän liikkumisen Hackathon keräsi monialaisia joukkueita ratkaisemaan avointa dataa hyödyntäviä haasteita. Lokakuussa 2018 järjestetyn tapahtuman kilpailijat koostuivat pääasiassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Metropolia ammattikorkeakoulun, Turun Yliopiston sekä Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoista. Asiantuntemusta löytyi niin ikään logistiikan, tietojenkäsittelyn ja liiketoiminnan aloilta.

Kilpailussa osallistujille esiteltiin kuusi haastetta, jotka oli laadittu yhteistyössä Kouvolan kaupungin, VR:n sekä neljän pk-yrityksen kanssa (Vinka, Flou, Moia ja Core Orient). Haasteet pohjautuivat tulevaisuuden teknologioiden ja avoimen datan mahdollistamien skenaarioiden ratkaisemiseen. Haasteet olivat pääosin henkilöiden ja tavaroiden logistiikkaan liittyviä kehittämiskohteita.

Aikaa haasteiden ratkaisemiseen oli 24 tuntia, jonka jälkeen ryhmät esittelivät konseptinsa. Työskentelyn alussa tiimeille jaettiin ideoimisen apuvälineeksi hankkeessa kehitetty palvelukonseptipohja, joka sisälsi viisi pääkohtaa:

  • Tarve – Minkälainen tarve haasteen taustalla on?
  • Konsepti – Ehdotus haasteen ratkaisemiseksi
  • Verkostot – Minkälaista yhteistyötä idean toteuttaminen vaatii?
  • Uutuusarvo – Mitkä ominaisuudet tekevät ideasta erottuvan?
  • Validointi – Vastaako konsepti asiakkaan tarpeita?

Ratkaisujen joukossa oli muun muassa parkkipaikan varauspalvelu, jaettu tavaroiden vuokrausjärjestelmä sekä konsepti joukkoistettujen kyytipalvelujen integroimiseen julkiseen liikenteeseen.

Osallistujat saivat tapahtuman jälkeen äänestää mielestään parhaan idean. Eniten ääniä saanut joukkue palkittiin verkkokauppa.com:in lahjakorteilla. Yleisöäänestyksen suosikiksi nousi Moian haasteen valinnut tiimi, joka ratkaisi ongelman avoimen datan käytöstä joukkoistetussa kyytipalvelussa.  Kuitenkin todellinen pääpalkinto oli tulla valituksi pilottivaiheeseen, johon haasteiden laatijat valitsivat kaksi joukkuetta, Moian ja Kouvolan kaupungin haasteita ratkaisseet tiimit.

Pilottivaiheen aikana joukkueet pääsevät toteuttamaan ideaansa eteenpäin aina prototyypiksi saakka, paras joukkueista toteuttaa ideansa minimivaatimustuotteeksi (MVP).

 

Kirjoittajat: Eetu-Kasper Heikkinen, Aarne Klemetti, Vesa Ollikainen, Päivi Haho (Metropolia)