Älykkään liikkumisen pilottiprojekteja

29.04.2019

Metropolia Ammattikorkeakoulun käynnistämissä avoimen datan pilottiprojekteissa kaksi opiskelijatiimiä jalosti voittajaideoitaan kohti lopputuotetta. Kyseessä olivat lokakuussa 2018 järjestetyn Älykkään ja kestävän liikkumisen hackathonin voittajaideat, joiden fokuksessa loistivat ajan ilmiöt: avoin data, rajapinnat, pilvipalvelut ja älykäs päätöksenteko. Ideoista ensimmäinen käsitteli jaetun kyytipalvelun ja joukkoliikenteen yhdistämistä, kun taas toisen tavoitteena oli julkisten pysäköintipaikkojen käytön tehostaminen.

Kummankin avoimen datan pilottiprojektin päämääränä oli idean kehityskelpoisuuden osoittaminen eli ns. proof-of-concept (PoC), konseptin oikeaksi todistaminen. Näkökulmia tähän todistustaakkaan oli kaksi: toisaalta haluttiin toimiva demo, jonka avulla voidaan osoittaa idean tekninen toteuttamiskelpoisuus. Toisaalta tiimien tavoitteena oli rakentaa skaalautuva liiketoimintamalli, joka osoittaa suunnitellun tuotteen tai palvelun liiketoiminnalliset mahdollisuudet.

Kehitystyössä oli vauhti päällä: ideat jalostuivat PoC-tasolle joulukuun 2018 ja helmikuun 2019 välisenä kolmen kuukauden ajanjaksona. Projekteissa sovellettiin lean-toimintamallia, jonka keskiössä on huomion pitäminen asiakkaassa sekä tarpeettoman työn minimoiminen.

Tiimeillä oli sparraajina Metropolian asiantuntijoita, joilla oli osaamista projektinhallinnasta, liiketoiminnasta, tekniikasta sekä konseptoinnista ja palvelumuotoilusta. Tiimit työskentelivät sähköisillä alustoilla ja tapasivat sparraajia lähipäivien tapaamisissa sekä virtuaalikokouksissa.

Entä mitä syntyi? Kyytipalvelua ja joukkoliikennettä yhdistellyt D&8-tiimi rakensi web-sovelluksen, joka ratkaisee joukkoliikenteen ongelman: miten asiakas kulkee matkan alku- ja loppuosat, joissa joukkoliikenneverkko ei palvele. Tiimin kehittämä sovellus yhdistää saumattomasti toisiinsa joukkoliikenteen ja on demand -kyytipalvelut: käyttäjä syöttää sovellukseen lähtö- ja määräpaikkansa ja saa valmiin reitityksen ovelta ovelle sekä mahdollisuuden suorittaa kyytimaksut yhdellä napinpainalluksella. Tiimi hyödynsi avoimeen dataan perustuvaa kartta- ja reitityspalvelua sekä palveluntarjoajien avaamia maksurajapintoja. Tiimin seuraavana haasteena on rakentaa palvelu lopputuotteeksi sekä löytää oikeat yhteistyökumppanit kuljetuskalustoineen.

Toinen tiimeistä, Parkki-Kaveri-tiimi, kehitti ratkaisua Kouvolan kaupungin pysäköintihaasteeseen. Tiimi rakensi web-sovelluksena toteutetun prototyypin, jonka avulla autoilija voi mobiililaitteellaan tarkastella lähistöllä olevia julkisia parkkipaikkoja ja suunnitella ajoreitin pysäköintipaikalle. Lisäksi tiimi hahmotteli suuntaviivoja, joilla järjestelmää voitaisiin laajentaa kaupallisten pysäköintipaikkojen, parkkiruutujen vertaisvuokrauksen sekä reaaliaikaisen anturidatan osalta.

Pilottiprojektien tuloksena kaksi ideaa nousi siivilleen ja jalostui konsepteiksi. Samalla nämä avoimen datan pilottiprojektit todistivat oikeaksi konseptin uudenlaisesta toimintamallista. Ne olivat oppimisprojekteja, joissa kaikki voittivat: osallistujat työnsivät sormet saveen ja saivat kokemusta kaupallistamisesta, tuotteistamisesta, teknisestä toteuttamisesta ja tiimityöskentelystä iloineen sekä murheineen. Sparraajat pääsivät jakamaan näkemyksiään, uudistamaan osaamistaan ja työskentelemään innostuneiden nuorten ihmisten parissa jännittävässä kontekstissa. Yhteistyökumppaneina mukana olleet organisaatiot saivat ratkaisuehdotuksia haasteisiinsa, ja oppilaitoskin sai myöntää opintopisteitä.

Kirjoittajat: Vesa Ollikainen, Päivi Haho, Hannes Jesar, Aarne Klemetti (Metropolia)

Kuva: Daria Nepriakhina / Pixabay