Big datasta kestävää kasvua ja liiketoimintaa

06.02.2019

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätieteen ja CCR:n (Centre for Collaborative Research) tutkijat käynnistivät tammikuussa 2019 avoimen big datan hyödyntämismahdollisuuksiin pohjautuvan Big Data Hack -tapahtuman, jossa aihetta tarkasteltiin Euroopan kaupunkien välisten kasvukäytävien ja niiden kehitystä tukevien, avointa dataa hyödyntävien liiketoimintamallien näkökulmista.

Big Data Hackissa muun muassa kauppatieteiden, bioinformatiikan, maantieteen ja kulttuurintutkimuksen opiskelijoista koostuvat kolme poikkitieteellistä työryhmää yhdistivät kykynsä kaksipäiväisellä hackathon-leirillä, johon saattoi osallistua sekä läsnäolevana että etäyhteyden avulla. Jälkimmäinen vaihtoehto mahdollisti aihepiiriin jo entuudestaan perehtyneen Tarton yliopiston sekä Viron pelastuslaitoksen osallisuuden, mikä tuotti tapahtumalle lisäarvoa laajentuneen kokemuksen, monialaisuuden ja kansainvälistymisen muodossa.

Keräämiemme kokemusten pohjalta monialaisten työryhmien muodostus osoittautui tuloksekkaaksi lähtökohdaksi uudenlaisia ajattelutapoja hyödyntäviin ratkaisuihin tähdättäessä.

Big Data Hackin konkreettisena tavoitteena oli löytää uusia ja kestäviä keinoja valjastaa big datan tarjoamat mahdollisuudet osana eurooppalaisten kasvukäytävien kehittämistä. Hackathonissa painotettiinkin välittömän toteutuskelpoisuuden sijaan luovuutta, uusia konsepteja ja pitkän tähtäimen hyödyntämismahdollisuuksia. Osin korkealentoistenkin tulevaisuuden visioiden pohjalta kyettiin toisaalta havainnollistamaan datan avaamisen ja jakamisen mahdollistamia hyötyjä sen omistaville organisaatioille, vastaten samassa yleisesti avoimen datan potentiaalin valjastamista hidastaviin motivointihaasteisiin.

Työryhmien toimintaa tehostettiin leirin aikana tarjoamalla näille aihepiirin kannalta relevanttia mentorointia myös ulkoisten tahojen toimesta. Turun kauppakorkeakoulun tutkijoiden lisäksi Big Data Hackin osallistujille tarjosivat tukeaan ESPON- ja BalticSatApps-hankkeiden asiantuntijat alueellisen vuorovaikutuksen sekä satelliittidatan hyödynnettävyyden näkökulmasta.

Lopputuloksena työryhmät onnistuivat tuottamaan leirin aikana kiinnostavia avauksia, yhdistäen tuloksissa tehokkaasti monialaista osaamistaan. Turussa toimineet tiimit työstivät ideoita liittyen muun muassa pendelöintiin ja big datan hyödyntämiseen ympäristötaakkaa vähentävien yhteiskuljetusten muodossa sekä liikennevirtojen mallintamiseen liittyvän työkalun kehittämisessä. Tuoretta näkökulmaa ratkaisuihin toivat lisäksi esimerkiksi sosiaalisen median tehostettu hyötykäyttö osana yhteisöllistä liikennöintiä. Tartossa sen sijaan pelastuslaitoksen työntekijöistä ja maantieteen opiskelijoista koostuva tiimi pyrki kartoittamaan big datan hyödyntämisen mahdollisuuksia palolaitosten toiminnan tehostamisessa.

Big Data Hack huipentuu 31.1.2019 Turku SparkUpissa järjestettävään päätöstilaisuuteen, jossa kukin työryhmä esittelee ideansa tapahtuman järjestäjille ja yhteistyökumppaneille. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille ja ilmoittautuminen on mahdollista  Big Data Hackin kotisivuilla.

Big Data Hackin taustalla toimivat Euroopan unionin aluekehitysrahaston puitteissa toteutetut Open DaaS- ja ESPON-hankkeet.

Mikko Vermanen
Kirjoittaja on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun projektitutkija ja tohtorikoulutettava, jonka tutkimusalueita ovat IoT, avoin data ja kyberturvallisuus.