Elämyksiä datasta lähimatkailuun

23.10.2018

Syyskuussa 2018 järjestetty Elämyksiä datasta -innovaatiokilpailu keskittyi yhdistämään avointa dataa lähimatkailu-, kulttuuri- ja virkistysaiheisten palvelujen ja aktiviteettien kehittämisessä. Kilpailu keräsi n. 50 osallistujaa, joista koostettiin 10 joukkuetta. Valtaosan kilpailun jäsenistä muodostivat eri alojen opiskelijat, mutta mukana oli myös yritystaustaisia henkilöitä. Kokonaisuudessaan kilpailijat edustivat monipuolista joukkoa eri toimialoja.

Kilpailu poiki merkittävän määrän ideoita tapahtumatiedotuksen ja lähimatkailun tukemiseen liittyen. Kilpailijoille jaettiin ennakkoon 9 erilaista haastevaihtoehtoa, joiden kattoteemat olivat seuraavat:
-Kulttuuritarjonnan ja virkistyskohteiden löydettävyyden kehittäminen
-Matkailijoita tukevan tiedonhankinnan helpottaminen
-Matkailijoilta ja tapahtumakävijöiltä kerättävän tiedon hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä
-Kulttuuri- ja matkailukokemusten pelillistäminen

Tiimit arvioitiin oheisten viiden laatukriteerin mukaisesti, jokainen tuomari itsenäisesti oman asiantuntemuksensa kautta.:
-Uutuusarvo: Onko ratkaisu innovatiivinen ja tuottaako se merkittävää lisäarvoa?
-Avoimen datan käyttöaste: Kuinka tehokkaasti avointa dataa on hyödynnetty?
-Toteutettavuus: Onko ratkaisu toteutettavissa nykyisillä teknologioilla?
-Käytettävyys: Onko hyötypotentiaali tavoitettavissa selkeästi käyttäjän näkökulmasta?
-Kaupallinen potentiaali: Onko ratkaisu tuotteistettavissa ja mitkä ovat sen hyödyt tuottajille ja ostajille?

Tuomaristo valitsi voittajaksi Team Waywardsin Föllaribussi-ideallaan, joka edisti lainapyörien tuomia elämysmahdollisuuksia tarjoamalla avoimeen dataan pohjautuvaa tietoa busseilla kuljetettavien Föli-pyörien sijainneista ja aikatauluista sekä alueella sijaitsevista elämyskohteista. Voittajatiimin erotti muista erityisesti korkea uutuusarvo ja kokonaisvaltainen tarkastelu alueellisten matkailu- ja elämystapahtumien haasteista. Kyse ei ollut vain tiedosta: tietoa löytyy nytkin, mutta hajallaan ja monesta paikasta. Voittajatiimin Fölläribussi-konsepti yhdisti raikkaalla tavalla uuden Fölipyörä-konseptin siihen, että kansalaiset, kuntalaiset, asukkaat ja matkaajat viedään paikan päälle nauttimaan elämyksista, matkailusta, kyseisten alueiden palveluista ja saamaan samalla liikuntaa. Eli fyysiseen palveluun yhdistetään elämyskohteista saatavat avoimen datan tiedot tekemään kohteesta houkuttelevan samalla kun käytännössä tarjotaan välineet paikkaan siirtymiseen ja siellä olemiseen. Tämä erilainen lähestymistapa avoimen datan hyödyntämiseen miellytti koko tuomaristoa. Voittajatiimi palkittiin 1000 euron suuruisella rahapalkinnolla sekä yhteistyökumppanien tarjoamilla matkailu- ja virkistysaiheisilla lahjakorteilla.

Yleisesti ottaen parhaimmilla tiimeillä sekä toteutettavuus että avoimen datan käyttöaste olivat sillä tasolla, että se ei muodostunut erottavaksi tekijäksi. Sen sijaan uutuusarvo, käytettävyys ja kaupallinen potentiaali tulivat keskeisiksi kriteereiksi. Paikka- ja tapahtumatietojen koonti, välitys, jakaminen, arviointi ja niihin liitetyt pelilliset elementit olivat monissa hyviä, mutta kokonaisuuksina melko samankaltaisia. Käytettävyys oli lähes kaikissa huomioituna hyvällä tasolla. Kaupallinen potentiaali oli haastava jo lähtökohtaisesti, mutta muutamat tiimit olivat saaneet siihenkin sisältöä.

Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että tuomaristo olisi mielellään sekä palkinnut useampia tiimejä että lähtenyt yhdistämään tiimien ideoita. Kannustavaa on, että osa joukkueista ilmaisi jo kilpailun aikana mielenkiintonsa jatkaa valitsemansa idean kehitystä, ja tätä tekstiä kirjoittaessa olemme käynnistäneet konkreettisten jatkomahdollisuuksien kartoittamisen ensimmäisen kiinnostuneen joukkueen kanssa.


Tekstin kirjoittajina toimivat OpenDaaS -hankkeen tekijät Turun yliopistosta. Ota yhteyttä ja kysy lisää: utudaas (at) gmail.com