Hackathon poiki terävän data-analyysin lisäksi työpaikan

03.06.2019

Turun yliopisto järjesti yhteistyössä mainostoimisto doop oy:n kanssa kuluttajakäyttäytymiseen keskittyvän Consumer Big Data Hackin, jossa joukko tietojärjestelmätieteen, markkinoinnin ja kansainvälisen johtamisen opiskelijoita pääsivät yhteisvoimin tutkimaan keskusta-alueen ja kauppakeskusten vetovoimatekijöitä big dataa hyödyntäen. Osallistujat saivat käyttöönsä monipuolista kävijä- ja olosuhdedataa mm. Telialta ja Turun kaupungilta, joiden pohjalta he kykenivät ansiokkaasti selvittämään kuluttajaliikehdinnän taustalla olevia tekijöitä.

Consumer Big Data Hack käynnistettiin kickoff-tilaisuudella, jossa tapahtuman järjestäjät ja yhteistyökumppanit avasivat osallistujille hackathonin teemaa, tavoitteita ja saatavilla olevia datalähteitä. Kickoffin jälkeen järjestettiin kaksipäiväinen workshop-leiri, jossa tiimit saivat työstää ideoitaan järjestäjien tukemana. Leirin tarkoituksena oli varmistaa, että tiimit pääsevät työskentelyssä alkuun mahdollisimman tehokkaasti ja heille tarjottiin mahdollisuus palautteen saamiseen jo varhaisessa vaiheessa. Workshopin jälkeen osallistujille annettiin vielä kaksi viikkoa aikaa ideoiden viimeistelyyn.

Tapahtuma huipentui lopulta doopin tiloissa järjestettyyn finaaliin, jossa tiimit pitchasivat tuotoksensa asiantuntijaraadille. Järjestetyssä hackathonissa ei korostunut niinkään kilpailuasema, vaan tiimit olivat tehneet yhteistyötä siinä, että he pitivät toisiaan ajan tasalla vireillä olevista ideoista. Näin varmistuttiin siitä, että pitchattavat ideat keskittyivät erilaisten ilmiöiden tutkimiseen, mikä oli hedelmällistä niin doopille kuin osallistuville tiimeillekin.

Pääyhteistyökumppanimme doopin mukaan hackathon oli erittäin onnistunut. Rakentavien liiketoiminnallisten ideoiden lisäksi Consumer Big Data Hack auttoi doopia tavoittamaan aihepiirin asiantuntijoita. Mikä hienointa, hackathon johti yhden osallistujan rekrytointiin heti tapahtuman jälkeen! doopin toimitusjohtaja Antero Lehtonen kommentoi asiaa seuraavasti:

Oli hienoa saada hackiin innokkaita osallistujia ja nähdä mitä saadaan aikaiseksi, kun yhdistetään dataa useista eri lähteistä ja ajatellaan boksin ulkopuolelta. Saimme lisäksi hyvän vahvistuksen doopin riveihin eli kaiken kaikkiaan hackia voidaan pitää onnistuneena.

Osallistujat puolestaan pitivät hackathoneille ominaisesta luovaan ajatteluun kannustavasta työskentelytavasta ja kokivat aihepiirin mielenkiintoiseksi omaa urapolkuaan ajatellen. Merkittävää lisäarvoa toi myös mahdollisuus työstää tosimaailman yrityskeskeistä toimeksiantoa, soveltaen mm. tietojärjestelmätieteen ja markkinoinnin kursseilta keräämäänsä asiantuntemusta käytännön tasolla.