Immateriaalioikeuksien tärkeys innovaatiokilpailuissa

24.06.2019

Hackathonien tyylisissä innovaatiokilpailuissa on hyvin tärkeää olla perillä tekijänoikeuksista, sillä ideoiden kehittelyyn osallistuu usein monia tahoja. Hackathoneissa syntyviä ideoita suojaa immateriaalioikeuksia koskeva lainsäädäntö, joka luo tekijänoikeuden teoksen tehneille henkilöille. Koska osallistuvia tahoja saattaa olla useampia, on tärkeää tietää, miten oikeudet jakautuvat heidän kesken. Tähän blogitekstiin olemme tiivistäneet immateriaalioikeuksien pääperiaatteet hackathoneissa. IPR-dokumentin kokonaisuudessaan voi käydä lukemassa täältä.

Hackathonia järjestäessä olisi hyvä mainita tekijänoikeuksien jakautuminen heti kilpailun alkuvaiheessa, jotta vältytään mahdollisilta väärinkäsityksiltä. Osallistuville tiimeille tulisi kertoa, että heillä on hackathoneissa syntyneisiin ideoihin ja teoksiin lain mukaan voimassa automaattisesti aineettomaan pääomaan liittyvät tekijänoikeudet. Jos tekijänoikeudet halutaan siirtää toiselle taholle, se tehdään erillisellä kirjallisella sopimuksella. Ilman erillistä kirjallista sopimusta teoksen luojilla on aina lain mukaan tekijänoikeudet. Patentin tai muun teollisoikeudellisen suojan avulla voidaan myös varmistaa tekijänoikeuksien säilyminen. Uutuusarvon säilyttämiseksi kilpailussa syntyneitä innovaatioita ei suositella julkaistavan ennen kuin on selvitetty mahdollinen tarve sen patentoinnille tai muulle oikeuksien suojaamiselle.

Vaikka lähtökohtaisesti tekijänoikeudet ovat teoksen luojilla, niin tilanne ei aina ole niin yksinkertainen. Hackathoneissa yritys tai muu yhteistyökumppani voi olla suuressa osassa kilpailutyötä mentoroinnin, annetun datan tai toimeksiannon myötä. Tällöinkin kilpailijoilla on lähtökohtaisesti tekijänoikeus työhönsä, mutta tällöin liikesalaisuuksien jakamisessa tulee olla varovainen ilman erillistä sopimusta. Jotta vältyttäisiin ikäviltä tilanteilta, toimeksiantava yritys voi esittää haasteen kilpailijoille hyvin korkealla tasolla tai vaihtoehtoisesti kilpailun alkaessa jo sovitaan siitä, että kilpailutyö tehdään yhteistyössä, jolloin oikeudet jakautuvat tasaisesti kilpailijoiden ja yrityksen kesken.

 

Yhteenveto

  • Hackathonin, tai vastaavan innovaatiokilpailun, alkaessa tulee mainita tekijänoikeuksista ja varmistaa, että kaikki ymmärtävät ja hyväksyvät ne.
  • Lähtökohtaisesti oikeudet ovat kilpailijoilla ja ne astuvat voimaan automaattisesti.
  • Jos työ toteutetaan kuitenkin tiiviissä yhteistyössä yrityksen tai muun vastaavan tahon kanssa, silloinkin oikeuksien jakautumisesta tulisi sopia heti kilpailun alkaessa.
  • Oikeuksien jakautumisesta tulee tehdä kirjallinen sopimus, jotta se on pätevä. Kirjallinen sopimus on myös kaikkien etu ja sen avulla varmistutaan osapuolten ymmärtävän omistuksen jakautumisen.