Innovaatioita oppimisprosessin kautta

25.04.2018

Kokemuksemme Open DaaS:n puitteissa järjestetyistä hackathoneista ovat näyttäneet toteen, että avoin data on edelleen valtayleisölle verrattain vieras käsite. Ilmiön tuntemattomuus voi kuitenkin olla keksintöjen uutuusarvon kannalta positiivinen asia. Ennakkovaikutteiden ja suunnannäyttäjien puute luo edellytykset avarammalle ja luovemmalle ajattelulle, jossa uudet innovaatiot syntyvät oppimisprosessin kautta.

Vaikka hackathoneista kerätyt havainnot ovat osoittaneet, että alustava perehdytys avoimen datan merkitykseen ja saatavuuteen on tuloksellisuuden nimissä välttämätöntä, jää tiedonjaon syvyys edelliseen näkökohtaan viitaten järjestäjän harkinnan varaan. Vaikka suosittelemme linjauksen sovittamista kulloiseenkin asiayhteyteen ja datan kompleksisuuteen nähden, haluamme korkealla tasolla viestiä kannustuksesta kokonaisvaltaisempaan ja vapaampaan ajatteluun; avoimen datan roolia saati käyttötapaa ei tule määrittää ennalta liian tarkasti, vaan innovoijien mielikuvitukselle on annettava tilaa.

Tämän pohjalta suosittelemme tavoitelähtöistä, mutta keinot sallivaa lähestymistapaa. Sen sijaan, että järjestävät rajaavat ja ohjaavat avoimen datan käyttöä, tulisi näiden tarjota tietoa relevanteista aineistolähteistä ja siitä, minkälaisia tuloksia datan käyttö voisi esimerkinomaisesti tuottaa. Kun päätösvalta datan käyttökeinoista säilyy uuden aihepiirin parissa työskentelevillä osallistujilla, voidaan entistä todennäköisemmin lopputuloksena nähdä aidosti innovatiivisia ratkaisuja.

Vaikka vapaus tuo mukanaan tuloksellisia riskejä, on syytä huomioida hackathonien luonne innovaatioita synnyttävänä alustana. Konservatiivisin keinoin syntyvä maltillinen kehitys on askel hyvään suuntaan, mutta ennakkoluulottomuus voi vastapainoisesti luoda harppauksen kohti täysin uusia menetelmiä ja mahdollisuuksia.

Lisää mielenkiintoista luettavaa yrittäjämäisestä toimintatavasta ja teorian tärkeydestä Utahin yliopiston Robert Wuebkerilta.

 

Tekstin kirjoittajina toimivat OpenDaaS -hankkeen tekijät Turun yliopistosta. Ota yhteyttä ja kysy lisää: utudaas (at) gmail.com