Opiskelijatiimeiltä uusia innovaatioita tekstiilialan muutokseen

02.05.2018

OpenDaaS-hankkeen toisen hackathonin aiheena oli CaaS (clothes as a service), eli vaatteet palveluna. Se tarkoittaa laajemmin sitä, että kiertotalouden tavoitteiden mukaan pyritään siirtymään tuotteen ostamisesta palvelun ostoon, pidentämään tuotteiden käyttöikää sekä tehostamaan materiaalien, tässä tapauksessa tekstiilien, kiertoa. Hankkeen puitteissa opiskelijatiimit keskittyivät erityisesti siihen, miten avointa dataa ja digitalisaatiota voitaisiin hyödyntää edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tekstiilialan yritykset haastoivat opiskelijatiimit

Hackathonissa oli kolme toimeksiantajayritystä, jotka kukin antoivat toimeksiannon yhdelle kolmesta monialaisesta opiskelijatiimistä. Yritykset (Finlayson, Imagewear ja Vaatepuu) ovat kaikki erityyppisiä toimijoita tekstiilien parissa. Toimeksiannot olivat mielenkiintoisia ja haastavia, ja niihin saatiinkin jo ennen ryhmien muodostamista paljon ideoita, joiden pohjalta tiimien oli helppo aloittaa oma innovointityö. Hackathonin kesto oli kaksi viikkoa, sisältäen alkutapaamisen, välitsekin ja lopputapaamisen, jossa ryhmät esittelivät ideansa yleisöllä ja toimeksiantajille. Kahden viikon kesto oli mielestäni toimiva, aika on sopivan lyhyt, että toimeksianto pysyy kirkkaana mielessä, mutta innovaatioprosessille oli kuitenkin riittävästi aikaa.

Kiertotaloustili kodintekstiilien omistamisen sijaan

Itse olin mukana ryhmässä, joka otti vastaan Finlaysonin haasteen. Toimeksiantona oli kehittää Finlaysonin viime vuonna lanseeraamaa kiertotaloustiliä, jonka tavoitteena on pidentää kodintekstiilien käyttöikää ja tarjota ihmisille tietoa kiertotaloudesta tekstiilialalla.

Lähdimme alkutapaamisen ideoiden pohjalta pohtimaan ratkaisuja kiertotaloustilin kehittämiseen. Pian ryhmän ideat jalostuivat kaksivaiheiseksi: olemassa olevan kiertotaloustilin parantamiseen kohdistuvat toimet sekä pidemmälle viety, uudenlainen kodintekstiilien vuokraus- ja vaihtopalvelu. Palvelun käyttäjä voisi tietyin väliajoin tilata uudet kodintekstiilit esimerkiksi tietyn kuosin tai vuodenajan mukaan, ja samalla edelliset tekstiilit toimitetaan pesulan kautta takaisin Finlaysonille. Tekstiilien ollessa korkealaatuisia ne kestävät kauan palvelun kierrossa.

Jo viikon kuluttua pääsimme esittämään senhetkisiä ideoita toimeksiantajalle sekä muille ryhmille. Saimme ideointityön kannalta tärkeitä kommentteja varsinkin toimeksiantajalta, ja oli motivoivaa kuulla, että samankaltaisia ideoita on kehitelty myös Finlaysonilla. Kommenttien avulla lähdimme jatkokehittämään ideoita, ja teimme myös pienen kyselytutkimuksen ihmisten kiinnostuksesta kodintekstiilien vuokrauspalveluun liittyen. Uudentyyppiselle palvelulle löytyi selvästi kiinnostusta.

Hackathonissa parasta oli tutustuminen tekstiilialaan ja sen tuleviin haasteisiin, joista minulla ei ollut juurikaan aikaisempaa kokemusta. Kyseessä oli myös ensimmäinen hackathon, johon olen päässyt osallistumaan. Sen lisäksi oli mahtava huomata yritysten ottavan ideamme kiinnostuneina vastaan. Kaiken kaikkiaan hackathoniin osallistuminen oli opettava ja hyödyllinen kokemus.

 

Leevi Ahokas on toisen vuoden ympäristö- ja energiatekniikan opiskelija Turun ammattikorkeakoulussa ja toimii opiskelija-assistenttina  DaaS – Open Data as a Service -hankkeessa.