Tekstiilivarastot avoimeksi dataksi

25.11.2018

Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaan Tekstiilijätettä syntyy vuosittain yli 10 kg henkilöä kohden. Määrä on ollut kasvussa koko 2000-luvun ajan. Varsinais-Suomen tavoitteena on tulevaisuudessa olla hiilineutraali maakunta sekä kiertotalouden edelläkävijä. Turun kaupunkistrategia tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2040 sekä energia­tehokkuutta ja resurssiviisautta kaikessa toiminnassa.  Tekstiilien keräys-, lajittelu- ja hyödynnysverkosto Telaketju työskentelee, jotta koko Suomi saataisiin tekstiilien osalta samaan suuntaan. (www.telaketju.fi)

Tällä hetkellä LSJH kerää poistotekstiiliä, joihin lukeutuu käyttökelvottomat ja kuivat vaatteet ja kodintekstiilit, kuten takit, housut, hameet, paidat, lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat. Poistotekstiilit toimitetaan lajittelun kautta uusiokäyttöön, kierrätykseen ja energiaksi.

Avoimen datan tekstiilihack järjestettiin 24.9.–1.10.2018 Turun ammattikorkeakoulun tiloissa. Hackissa mietittiin erilaisia keinoja, miten tekstiileistä voitaisiin kehittää avointa dataa julkiseen käyttöön. Käytännössä siis etsittiin keinoja, miten tekstiilin varastointidatasta voisi tehdä avointa dataa. Lisäksi hackissa suunniteltiin tapoja, miten avoimen tekstiilidatan houkuttelevuutta ja näkyvyyttä voitaisiin tulevaisuudessa vahvistaa.

Hackathonin kick-offissa Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) esitteli yrityksensä toimintaa sekä taustoitti hackathonin tarvetta ja tekstiilivarastoinnin nykytilaa. LSJH järjestääkaksi kertaa kuukaudessa penkojaisia, joihin yritykset ja kuluttajat voivat tulla käymään varastoituja tekstiilejä läpi ja ostaa haluamiaan tekstiilejä edullisesti. Lisäksi isompia ns. könttätilauksia tulee pieni määrä vuositasolla. Pääasiallisena kohderyhmänä on tällä hetkellä vintage-ompelimot, jotka hyödyntävät tekstiilejä tuotannossaan. Tulevaisuudessa entistä suurempi osa tekstiilistä halutaan ottaa uusiokäyttöön tai ohjata kierrätykseen. Hackathoniin osallistui monialainen opiskelijajoukko ja opiskelijat jaettiin kahteen tiimiin. Molemmat tiimit lähtivät innovoimaan erilaisia ratkaisuja yrityksen antamaan haasteeseen. Lisäksi tiimit olivat yhteydessä tekstiilien hyödyntäjäyrityksiin kerätäkseen palautetta ideoistaan.

Viikon päästä kickoffista opiskelijat pitchasivat esitykset LSJH:n edustajille. Innovoinnin tuloksina oli mm. verkkosivusto, jossa olisi reaaliaikaista dataa tekstiilivarastoista sekä yritysten helppokäyttöiset tilauslomakkeet. Lisäksi yritykset voisivat jakaa tilauskantaansa julkisesti ja sitä kautta vahvistaa yrityksen resurssiviisautta ja julkisuuskuvaa. Lisäksi materiaalien logistisiin ratkaisuihin kehitettiin uusia ideoita. LSJH:n edustajat Sini Ilmonen ja Inka Mäkiö pitivät opiskelijoiden ehdotuksista ja kiittelivät erityisesti siitä, että opiskelijat olivat toden teolla paneutuneet haasteeseen, vaikka suurelle osalle opiskelijoista kiertotalous ja poistotekstiilit olivat vielä melko vieraita käsitteitä.

Tulevaisuudessa poistotekstiilin tuomisessa avoimeksi dataksi pitää eri järjestelmien lisäksi paneutua yrityksen toimintaprosesseihin ja logistisiin ratkaisuihin, jotta yhtälö saadaan toimimaan. Toisaalta poistotekstiilien hyödyntäjäjoukon kasvu on myös olennaista, jotta tekstiileille riittää tarpeeksi tilauksia. Joka tapauksessa yritysten ja muiden toimijoiden yhteinen tahtotila on selvä ja suunta on oikea.

 

Teksti: Marika Säisä, Turun ammattikorkeakoulu

Kuva: Marketta Virta