Elämyksiä datasta 14.9.-8.10.2018

03.08.2018

Kilpailu on päättynyt. Ohessa linkkejä tuotettuun materiaaliin:
Kilpailun loppuraportti
Voittajoukkueen Föllaribussi-työ
Muiden joukkueiden kilpailutöitä
Aloitustapahtuman esityksiä

Syksyllä 2018 järjestettiin kaikille avoin Elämyksiä datasta -kilpailu, jossa ratkottiin mm. lähimatkailuun, kulttuuriin ja virkistäytymiseen liittyviä haasteita vapaasti saatavilla olevia data-aineistoja hyödyntäen. Kilpailuun osallistui noin 50 kilpailijaa, jotka muodostivat 10 tiimiä. Valtaosan kilpailun jäsenistä muodostivat eri alojen opiskelijat, mutta mukana oli myös yritystaustaisia henkilöitä. Kokonaisuudessaan kilpailijat edustivat tavoitteemme mukaisesti monipuolista joukkoa eri toimialoja.

Kilpailu poiki merkittävän määrän ideoita tapahtumatiedotuksen ja lähimatkailun tukemiseen liittyen. Tuomaristo valitsi voittajaksi Team Waywardsin Föllaribussi-ideallaan, joka edisti lainapyörien tuomia elämysmahdollisuuksia tarjoamalla avoimeen dataan pohjautuvaa tietoa busseilla kuljetettavien Föli-pyörien sijainneista ja aikatauluista sekä alueella sijaitsevista elämyskohteista.

Voittajatiimi palkittiin 1000 euron suuruisella rahapalkinnolla sekä yhteistyökumppanien tarjoamilla matkailu- ja virkistysaiheisilla lahjakorteilla.

Kilpailun järjestivät Turun yliopisto, Lounaistieto / Varsinais-Suomen liitto, Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Länsi-Suomi, Valonia ja Avoin Satakunta. Kilpailussa oli mukana lukuisia yhteistyökumppaneita tarjoamassa muun muassa palkintoja, haasteita, ohjausta ja tiloja.

Kiitokset kaikille kilpailijoille ja kilpailun mahdollistaneille yhteistyökumppaneille!

Kilpailuhaasteiden teemat
-Kulttuuritarjonnan ja virkistyskohteiden löydettävyyden kehittäminen
-Matkailijoita tukevan tiedonhankinnan helpottaminen
-Matkailijoilta ja tapahtumakävijöiltä kerättävän tiedon hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä
-Kulttuuri- ja matkailukokemusten pelillistäminen
Tarkat haastekuvaukset

Kilpailutöiden arviointikriteerit
-Uutuusarvo: Onko ratkaisu innovatiivinen ja tuottaako se merkittävää lisäarvoa?
-Avoimen datan käyttöaste: Kuinka tehokkaasti avointa dataa on hyödynnetty?
-Toteutettavuus: Onko ratkaisu toteutettavissa nykyisillä teknologioilla?
-Käytettävyys: Onko hyötypotentiaali tavoitettavissa selkeästi käyttäjän näkökulmasta?
-Kaupallinen potentiaali: Onko ratkaisu tuotteistettavissa ja mitkä ovat sen hyödyt tuottajille ja ostajille?

Lisämateriaalia:
Esite kilpailijoille
Esite yhteistyökumppaneille

 

Yhteistyössä: